Nabízíme Vám následující programové vybavení pro stavební projektování:

PROZETProjektování rozvodů ZTI
  (komplet programů pro dimenzování a kreslení rozvodů ZTI):
  PR721     Kreslení vnitřní kanalizace
  S721     Schémata vnitřní kanalizace
  V722     Kreslení vnitřního vodovodu
  P723     Kreslení vnitřního plynovodu
  B720     Bilance potřeby vody a plynu pro ZTI
  Data V722     Databáze symbolů do programu V722 (volitelné příslušenství)
   
PLYNPlynovodní sítě
VODA         Vodovodní sítě


U každého programu je k dispozici jeho popis a demoverze. U Vámi vybraného produktu použijte odkazu na jeho kód (pomocí tohoto kódu lze též program nalézt v ceníku programů).

Vybrané programové vybavení si můžete u nás přímo objednat.

Převzetím distribučních médií se uživatel zavazuje dodržovat ustanovení licenčního ujednání.

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu