SITENN - Sítě nízkého napětí

Program pro výpočet rozvodné sítě nízkého napětí řeší následující úlohy:

 • výpočet paprskových sítí
 • výpočet okružních sítí
 • výpočet mřížových sítí

Může být použit jak pro kontrolu navržené sítě, tak i pro kontrolu stávajících rozvodných sítí nebo jejich kombinací.

Výpočty lze provést s těmito variantami:

 • vypnutí transformátoru
 • přidání transformátoru
 • vypnutí smyčkových síti
 • přidání smyčkových síti
 • přidání radiálních větvi
 • změny zatížení v uzlech sítě

Vstup:

 • údaje o větvích - číslo počátečního a koncového uzlu větve, typ a délka vodiče, dovolené zatížení
 • údaje o uzlech - odběr v uzlu
 • údaje o trafech - číslo uzlu a typ transformátoru
 • údaje o změnách - typ a parametry změny (viz varianty výpočtu)

Výstup:

 • údaje o uzlech - výpočet úbytku napětí
 • údaje o větvích - výpočet proudu ve větvích
 • údaje o trafech - zatížení transformátorů
 • údaje o síti - délka sítě, ztráty v síti

Demoverze

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu