VODA - Vodovodní sítě

Program na výpočet rozvodů vody pro venkovní sítě okruhované i neokruhované.

Program umožňuje výpočet průměrů potrubí, výpočet tlakových čar s respektováním požadovaných koncových tlaků. Když jsou průměry v jednotlivých úsecích zadané, program vykoná jenom výpočet tlakových čar.

Vstup:

  • všeobecné údaje - typ potrubí (drsnost)
  • údaje o úsecích - číslo počátečního a koncového uzlu větve, délka a odběr v úseku (rovnoměrný), součet součinitelů místních odporů v úseku
  • údaje o uzlech - výška uzlu, odběr v uzlu, současnost odběru
  • údaje o potrubí - jmenovitá světlost a vnitřní průměr (potrubi ocelové, z PVC a PE je součástí programu)

Výstup:

  • všeobecné údaje - koncový přetlak, celkový odběr v síti
  • údaje o úsecích - průměr, průtočné množství a rychlost, přetlak v uzlech úseku
  • údaje o uzlech - odběr a přetlak v uzlu, kóta tlakové čáry
  • údaje o potrubí - součet délek jednotlivých profilů

Demoverze

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu