B720 - Bilance potřeby vody a plynu pro ZTI

Program algoritmizuje postup pro bilanční výpočty potřeby vody, odtoku odpadních vod, potřeby tepla pro ohřívání vody a potřeby plynu na úrovni studií souboru staveb, zastavovacích objemových studií, projektových úkolů, úvodních projektů a jednostupňových projektů.

Vstupní data:

  • potřeba vody: měrná potřeba vody, počet měrných jednotek a zařizovací předměty pro jednotlivé provozy, potřeba požární vody pro celý objekt
  • odtok odpadních vod (splaškových i dešťových): plocha střechy, intenzita srážek, příp. údaje pro výpočet akumulace (šachty, potrubí apod.)
  • údaje pro výpočet potřeby plynu: potřeba plynu pro vytápění, technologii (např. vaření) a ohřívání vody
  • teplo pro ohřev vody: jednotková potřeba tepla pro jednotlivé provozy, křivka odběru a příkonu tepla pro ohřev TV
  • odlučovač tuků: zařizovací předměty s tukem

Vlastní výpočet je rozdělen do pěti oblastí, které jsou zpracovány postupně vždy pro všechny provozy objektu:

  • výpočet potřeby studené vody (pitné i provozní): denní i roční
  • výpočet odtoku odpadních vod (včetně výpočtu vsakování a akumulace dešťové vody): pro splaškovou i dešťovou vodu
  • výpočet potřeby plynu: hodinová, roční a celková
  • výpočet potřeby tepla pro ohřívání vody: potřeba, odběr a ztráta tepla, velikost zásobníku
  • návrh jmenovité velikosti lapače tuku

Výstupní údaje lze zobrazit v programech MS Word a MS Excel.

Demoverze

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu