PLYN - Plynovodní sítě

Program na výpočet rozvodů zemního plynu, svítiplynu nebo stlačeného vzduchu pro venkovní sítě okruhované i neokruhované (nízkotlak, středotlak).

Program umožňuje výpočet průměrů potrubí, výpočet tlakových čar s respektováním požadovaných koncových tlaků. Když jsou průměry v jednotlivých úsecích zadané, program vykoná jenom výpočet tlakových čar.

Vstup:

  • všeobecné údaje - typ média, typ potrubí (drsnost)
  • údaje o úsecích - číslo počátečního a koncového uzlu větve, délka a odběr v úseku (rovnoměrný)
  • údaje o uzlech - výška uzlu (u nízkotlaku), odběr v uzlu
  • údaje o potrubí - jmenovitá světlost a vnitřní průměr (potrubi ocelové a z PE je součástí programu)

Výstup:

  • všeobecné údaje - koncový přetlak, celkový odběr v síti
  • údaje o úsecích - průměr, průtočné množství a rychlost
  • údaje o uzlech - odběr v uzlu, přetlak v uzlu
  • údaje o potrubí - součet délek jednotlivých profilů

Demoverze

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu