ROST - Obecný základový rošt

Statické řešení obecného základového roštu.

Pruty mohou být i šikmé, spojení prutů kloubové i tuhé, podloží homogenní (modul stlačitelnosti podloží je konstantní) nebo nehomogenní (modul stlačitelnosti se zadává pro každý uzel).

Druhy zatížení - osamělé síly a momenty v uzlech, plné rovnoměrné zatížení na prutech.

Lze řešit několik zatěžovacích případů v jednom výpočtu.

Řešení je geometricky i fyzikálně lineární. Program řeší deformace a vnitřní síly (posouvající síly, ohybové momenty) v uzlech konstrukce i ve zvoleném dělení prutů konstrukce.

Tvar konstrukce lze graficky znázornit (včetně očíslování uzlů a prutů).

Číselné i grafické informace se zobrazují na displeji a lze je vytisknout i na připojenou tiskárnu.

Řešený základový rošt musí mít konstantní fyzikální vlastnosti (modul pružnosti) a po prutech konstantní průřezové vlastnosti.

Demoverze

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu