Spolupráce na programech: Ing. Zdeněk Žabička, Brno.
PROZETProjektování rozvodů ZTI
      komplet programů pro dimenzování a kreslení rozvodů ZTI:
        PR721 - Kreslení vnitřní kanalizace - verze 4.12
        S721 - Schémata vnitřní kanalizace - verze 1.12
        V722 - Kreslení vnitřního vodovodu a plynovodu - verze 6.12
        B720 - Bilance potřeby vody a plynu pro ZTI - verze 2.12
pronájem licence na 1 rok5 000 Kč
      (zahrnuje bezplatný upgrade a 6 hodin konzultací)
časově neomezená licence35 000 Kč
      (zahrnuje 18 hodin konzultací a právo na upgrade nových verzí po 3 roky)
upgrade pro časově neomezenou licenci5 000 Kč
      (zahrnuje 6 hodin konzultací a právo na upgrade nových verzí po 3 roky)
poplatek při prvním pronájmu časově omezené licence2 000 Kč
      nebo při propadnutí termínu aktualizace časově omezené licence
6 hodin konzultací2 000 Kč
      10 hodin konzultací3 000 Kč
pronájem licence na 1 rok pro majitele starší licence na PR721+S721+V7223 500 Kč
      (zahrnuje bezplatný upgrade a 6 hodin konzultací)
Data V722 - Databáze symbolů do programu V722 (volitelné příslušenství)? Kč
 
V722Dimenzování vnitřního vodovodu a plynovodu - verze 4.55 722 Kč
      upgrade z libovolné předchozí verze1 722 Kč
 
P723Dimenzování vnitřního plynovodu - verze 1.03 723 Kč
        P723 - Kreslení vnitřního plynovodu - verze 2.12
pronájem licence na 1 rok1 723 Kč
      (zahrnuje bezplatný upgrade a 2 hodiny konzultací)
časově neomezená licence11 723 Kč
      (zahrnuje 6 hodin konzultací a právo na upgrade nových verzí po 3 roky)
upgrade pro časově neomezenou licenci1 723 Kč
      (zahrnuje 2 hodiny konzultací a právo na upgrade nových verzí po 3 roky)
poplatek při prvním pronájmu časově omezené licence723 Kč
      nebo při propadnutí termínu aktualizace časově omezené licence
 
B720Bilance potřeby vody a plynu pro ZTI - verze 2.0 pro Windows 95/XP/7/8/101 720 Kč
 
PLYNPlynovodní sítě - verze 2.0 pro Windows 95/XP/7/8/104 000 Kč
VODAVodovodní sítě - verze 2.0 pro Windows 95/XP/7/8/103 000 Kč
      komplet VODA + PLYN6 000 Kč
      komplet VODA + PLYN - upgrade z předchozí verze pro MS-DOS3 000 Kč
Spolupráce na programech: prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc. - FA VUT Brno, tel. 541 146 750.
PROSTORProstorová akustika - výpočty4 000 Kč
DBMATProstorová akustika - stavební materiály1 500 Kč
Spolupráce na programech: Ing. Jiří Vítek, Koniklecová 6, Brno, tel. 547 210 832.
SITENNRozvodné sítě nízkého napětí3 000 Kč
 
RAMRovinné prutové konstrukce2 500 Kč
ROSTObecný základový rošt2 000 Kč
      komplet RAM + ROST3 500 Kč

Při nákupu 1 instalace je cena 100 %.
Cena každé další instalace je 20 % původní ceny.
Základní zaškolení ke každému programu zdarma (Brno, 2 hod.).
Demoverze programů zdarma, zkušební verze na vyžádání.


Vybrané programové vybavení si můžete u nás přímo objednat.Ceník je platný od 20. října 2011. Demoverze (zdarma) jsou k dispozici na záložce Demoverze. Více informací o programech získáte volbou kódu produktu, příp. přes záložku Programy.

Převzetím distribučních médií se uživatel zavazuje dodržovat ustanovení licenčního ujednání.

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu