Spolupráce na programech: Ing. Zdeněk Žabička, Brno.
PROZETProjektování rozvodů ZTI
      komplet programů pro dimenzování a kreslení rozvodů ZTI:
        PR721 - Kreslení vnitřní kanalizace - verze 4.12
        S721 - Schémata vnitřní kanalizace - verze 1.12
        V722 - Kreslení vnitřního vodovodu a plynovodu - verze 6.12
        B720 - Bilance potřeby vody a plynu pro ZTI - verze 2.12
pronájem licence na 1 rok6 000 Kč
      (zahrnuje bezplatný upgrade a 6 hodin konzultací)
časově neomezená licence42 000 Kč
      (zahrnuje 18 hodin konzultací a právo na upgrade nových verzí po 3 roky)
upgrade pro časově neomezenou licenci6 000 Kč
      (zahrnuje 6 hodin konzultací a právo na upgrade nových verzí po 3 roky)
poplatek při prvním pronájmu časově omezené licence2 400 Kč
      nebo při propadnutí termínu aktualizace časově omezené licence
6 hodin konzultací3 000 Kč
      10 hodin konzultací4 000 Kč
pronájem licence na 1 rok pro majitele starší licence na PR721+S721+V7224 200 Kč
      (zahrnuje bezplatný upgrade a 6 hodin konzultací)
Data V722 - Databáze symbolů do programu V722 (volitelné příslušenství)? Kč
 
V722Dimenzování vnitřního vodovodu a plynovodu - verze 4.56 900 Kč
      upgrade z libovolné předchozí verze2 100 Kč
 
P723Dimenzování vnitřního plynovodu - verze 1.04 500 Kč
        P723 - Kreslení vnitřního plynovodu - verze 2.12
pronájem licence na 1 rok2 100 Kč
      (zahrnuje bezplatný upgrade a 2 hodiny konzultací)
časově neomezená licence14 700 Kč
      (zahrnuje 6 hodin konzultací a právo na upgrade nových verzí po 3 roky)
upgrade pro časově neomezenou licenci2 100 Kč
      (zahrnuje 2 hodiny konzultací a právo na upgrade nových verzí po 3 roky)
poplatek při prvním pronájmu časově omezené licence800 Kč
      nebo při propadnutí termínu aktualizace časově omezené licence
 
B720Bilance potřeby vody a plynu pro ZTI - verze 2.0 pro Windows 95/XP/7/8/102 100 Kč
 
PLYNPlynovodní sítě - verze 2.0 pro Windows 95/XP/7/8/104 800 Kč
VODAVodovodní sítě - verze 2.0 pro Windows 95/XP/7/8/103 600 Kč
      komplet VODA + PLYN7 200 Kč
      komplet VODA + PLYN - upgrade z předchozí verze pro MS-DOS3 600 Kč

Při nákupu 1 instalace je cena 100 %.
Cena každé další instalace je 20 % původní ceny.
Základní zaškolení ke každému programu zdarma (Brno, 2 hod.).
Demoverze programů zdarma, zkušební verze na vyžádání.


Vybrané programové vybavení si můžete u nás přímo objednat.Ceník je platný od 2. ledna 2023. Demoverze (zdarma) jsou k dispozici na záložce Demoverze. Více informací o programech získáte volbou kódu produktu, příp. přes záložku Programy.

Převzetím distribučních médií se uživatel zavazuje dodržovat ustanovení licenčního ujednání.

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu