S721 - Schémata vnitřní kanalizace

Půdorys, schémata
Z uživatelem vytvořeného návrhu, který obsahuje stoupačky, trasy potrubí a zařizovací předměty ve všech podlažích, program vygeneruje:
Program je vytvořen pro následující grafická prostředí:
Program obsahuje následující databáze materiálů:
Kontakt (autor):
Kontakt (konzultant):
Na dalších stránkách je ukázán postup při tvorbě návrhu stoupaček a tras potrubí a při získání schémat vnitřní kanalizace.