Výkres podlaží

Výkres podlaží
Po spuštění programu se ocitneme v prostředí CAD programu (grafického editoru), odkud lze průběh zpracování úlohy řídit výběrem nabídek: Úkolem uživatele je v prostředí CAD programu: Úkolem programu je:
Před začátkem práce s programem je nutné otevřít výkres podlaží. Půdorys může obsahovat údaje z jednoho nebo více podlaží, přičemž jednotlivá podlaží mohou být umístěna v hladinách nad sebou nebo i vedle sebe.
V každém podlaží ve výkresu označíme vždy stejné místo půdorysu jako Po zadání referenčního bodu podlaží lze již do půdorysu umísťovat jednotlivé stoupačky.