PR721 - Kreslení vnitřní kanalizace

Náčrt, půdorys, podélné řezy
Z uživatelem vytvořeného náčrtu, který obsahuje trasy svodů ve zjednodušeném tvaru a údaje o křižujících základech a překážkách, program vygeneruje:
Program je vytvořen pro následující grafická prostředí:
Program obsahuje následující databáze materiálů:
Kontakt (autor):
Kontakt (konzultant):
Na dalších stránkách je ukázán postup při tvorbě náčrtu a při získání půdorysu a podélných řezů vnitřní kanalizace.