Výkres základů

Výkres základů
Po spuštění programu se ocitneme v prostředí CAD programu (grafického editoru), odkud lze průběh zpracování úlohy řídit výběrem nabídek: Úkolem uživatele je v prostředí CAD programu: Úkolem programu je: Před začátkem práce s programem je nutné otevřít výkres základů (příp. výkres spodního podlaží), který musí obsahovat:
Po otevření výkresu základů lze již zadávat trasy jednotlivých svodů.