V722 verze 4.0 - Rozvody SV+TV
------------------------------

rev.060626

 - sestavu s přehledem potrubí v úsecích lze tisknout i při
  nezadaném základním druhu izolace (např. u rozvodů SV)

rev.060503

 - změna jmenovitého výtoku bidetu a fontánky na pití DN15
  (dříve 0.2 l/s, nyní 0.1 l/s)
 - oprava chyby v opisu vstupních dat (Speciální údaje:
  dodržení zadaných profilů a návrh nezadaných profilů)


rev.060223

 - oprava chyby při výpočtu teploty úseků ve zpětné části
  (chybně se zanedbal pokles teploty na stoupačce, což vedlo
  k vyšší teplotě, a tedy menší tep.ztrátě - cca o 2-3 %)
 - při požadavku na tisk tepelných ztrát v připojovacím potrubí
  se nezobrazují hodnoty rec.průtoku a kóty HDT v přip.potrubí
 - oprava chyby nevytvoření záložního souboru vstupních dat
  při otevření souboru z historie (Poslední...)

rev.051210

 - potlačení kontroly údajů pro TV v rozvodu SV
 - oprava chyby při vloženém prázdném řádku v gridech
  (potrubí+izolace, odběry, úseky)
 - zpřesněna kontrola údajů potrubí, izolací a čerpadel
 - přidány soubory potrubí PVC US-Metrix a CPVC US-Metrix

rev.050207

 - doplněna kontrola min.průtoku při zadání čerpadel
 - opraven soubor čerpadel Grundfos (min.průtok UP15-14, UP20-14)

rev.050113

 - oprava chyby nezapočtení vlivu sváření u potrubí (> 1.0)
 - přidán soubor čerpadel Grundfos
 - doplněn design pro Windows XP
 - při instalaci update verze se zachovají předchozí nastavení

rev.040609

 - "počeštění" všech hlášení a dotazů
 - rychlejší pohyb kurzoru při zadávání úseků (po stisku Enter)

rev.040416

 - přidán volitelný popis u nových druhů odběru
 - doplněna kontrola teploty na zdroji a na konci rozvodu (větší)
 - oprava chyb (teplota ve zpátečce, interní chyba v sub.MAGTRE)
  při nulovém odběru v připojovacím potrubí (např. odběry pouze
  pro SV při výpočtu TV)

rev.040206

 - oprava chyby zadání záporných výšek kon.uzlů připoj.potrubí

rev.040121

 - celý rozvod lze popsat pouze pomocí rozvodného a připojovacího
  potrubí (nemusí se používat stoupačky)
 - oprava chyby u zadaného profilu potrubí zadávaného vnějším
  průměrem (např. plasty) - program někdy vložil menší profil,
  než byl zadán

rev.031215

 - oprava chyby výpočtu při žádném odběru v připojovacím potrubí
  (např. při odběrech jen pro SV a výpočtu TV)
 - doplněna kontrola zadání základního druhu izolace u rozvodu TV

rev.031121

 - první zveřejněná verze 4.0

novinky a změny ve verzi 4.0:

 - návrh a posouzení izolace potrubí podle vyhlášky MPO č.151/2001
  (izolace navrhovány dle popsané výrobní řady - soubor izolací)

 - rozvod se skládá z rozvodného potrubí, stoupaček a připojovacího
  potrubí, které se zadává jak v úsecích stoupaček, tak v úsecích
  rozvodného potrubí (cirkulace probíhá pouze v rozvodném potrubí
  a ve stoupačkách)
 - stoupačky a připojovací potrubí se popisují samostatně (nezávislé
  číslování uzlů) a připojují se na rozvodné potrubí, resp. úseky
  stoupaček (připoj.potrubí) - lze je přenést i z jiné úlohy
  (využití již dříve zadaných typizovaných zapojení)

 - pro každý úsek rozvodu (rozvodné potrubí, stoupačky, připojovací
  potrubí - přívod i zpátečka) lze zadat libovolný druh a profil
  potrubí, druh a tloušťku izolace - nezadané profily a tloušťky
  program dopočítá

 - všechny výstupní sestavy jsou zkráceny na 85 znaků, takže je lze
  umístit svisle na formát A4 (včetně výstupu do MS Wordu) - méně
  stránek výstupních údajů
 - doplněna sestava popisující profily potrubí a tloušťku izolace
  v úsecích rozvodu (přívod i zpátečka vedle sebe) - lepší přehled
  o údajích v úseku
 - výpočet tepelných ztrát v připoj.potrubí (stanovení příkonu pro
  případné přihřívání v necirkul.části)

 - čerpadla se navrhují dle popsané výrobní řady čerpadel (soubor
  čerpadel) - automatický výběr vhodného typu z řady

 - v libovolném místě připojovacího potrubí lze zadat výšku a
  přetlak výtoku
 - čísla uzlů mohou být libovolná (jedinečná pouze pro danou stou-
  pačku, připoj.potrubí, objekt nebo rozvodné potrubí)
 - u označení stoupaček, připoj.potrubí i objektů lze používat li-
  bovolné znaky (číslice, písmena apod.) - označení může být libo-
  volné, ale musí být jedinečné pro danou úlohu
 - program je kompletně převeden pod Windows95/NT/2002 (lze používat
  "dlouhá" jména pro adresář aplikace)

rev.010208

 - první zveřejněná verze 3.0Představení produktu

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu