V722 verze 3.0 - Rozvody TUV
----------------------------

rev.060427

 - změna jmenovitého výtoku bidetu a fontánky na pití DN15
  (dříve 0.2 l/s, nyní 0.1 l/s)
 - přidány soubory potrubí PVC US-Metrix a CPVC US-Metrix

rev.031016

 - oprava chybného nabízení profilů potrubí pro úseky stoupačky
  (chybně nabízena řada profilů potrubí pro hor.úseky rozvodu)

rev.030625

 - opravena chyba výpočtu tepelných ztrát neizolovaných stoupaček
  (souč.tep.vodivosti izolace stoupaček = 0), která způsobovala až
  trojnásobné zvýšení tepelných ztrát neizolovaných stoupaček
 - změna implicitní hodnoty pro "Min.změnu tlakové ztráty pro změnu
  profilu" (z 0,005 na 0,060 kPa/bm), která nezpůsobuje zbytečné
  zvyšování větších profilů v zpětné části rozvodu

rev.030430

 - opravena chyba při čtení vstupních dat u rozvodu bez samostatných
  stoupaček (přidával se 1 prázdný horizontální úsek do základního
  rozvodu)
 - zrušena kontrola zadání horizontální izolace u výpočtů pouze SV

rev.030318

 - lze zdávat i záporné hodnoty přirážky na průtok (zmenšení průtoku)

rev.021023

 - lze změnit číslo již zadané stoupačky, kontrola spojitého číslování
  stoupaček už před výpočtem
 - opravena chyba u exportu velkých sestav do MS Wordu, kdy se přenesla
  pouze část výsledků (export nyní pouze pro verze 97/2000/XP a vyšší)

rev.020806

 - lze zvolit rychlost rec.průtoku i při zadaném rec.čerpadle

rev.020610

 - oprava chyby v nápovědě (tabulka typů odběrů: umyvadlo DN15)

rev.020429

 - zobrazení přehledu změn programu
 - oprava chyby při kontrole instalace v prostředí Windows NT

rev.011019

 - oprava "nekonečné" smyčky při neopravení chyby zadání čísel
  (nenumerické znaky) - opětovné zadání chybného údaje i po oznámení
  chyby

rev.010909

 - oprava instalace v prostředí Windows NT/2000
 - oprava pohybu kurzoru na posledním řádku v tabulce při stisku klávesy
  Enter (vynechával poslední sloupec posledního řádku tabulky)

rev.010423 (verze 3.01)

 - doplněna nabídka pro registrované uživatele k získání update programu
  z Internetu (http://v722.milansorm.cz)
 - opravena chyba při zadávání přirážky na průtok (uložila se pouze při
  změně ještě jiné hodnoty v okně základních údajů)

rev.010208

 - první zveřejněná verze 3.0Představení produktu

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu