V722 - Kreslení vnitřního vodovodu

Určeno pro grafická prostředí:

AutoCAD Release 2000 až 2019(V722 Standard)
AutoCAD LT 2000 až LT 2019(V722 Standard)
Bricscad Verze 7 až 18(V722 Standard)
ZWCAD Verze 2008 až 2019(V722 Standard)
4M CAD v.11(V722 Standard)
progeCAD 2009 až 2019(V722 Standard)
DraftSight 2013 až 2018(V722 Standard)


VSTUP - Návrh tras vodovodního potrubí (práce uživatele)


Náčrt

 • jednoduché vkládání stoupaček, zařizovacích předmětů a značek (výšky, armatury apod.)
 • rychlý návrh tras, není nutné zadávat profily - program provede hydraulický výpočet všech zadaných rozvodů (studená, teplá, požární nebo provozní voda) podle ČSN 75 5455 (1.9.2007)
 • při souběžných trasách stačí zadat značku nebo zařizovací předmět pouze na jednu z nich
 • výškové a polohové značky (potrubí vedle sebe nebo pod sebou) není nutné zadávat v typických případech (automaticky se mění výška u odboček z horizontálního potrubí, ze stoupačky se přejde do potrubí pod sebou apod.)
 • lze použít běžné editační příkazy (potrubí představují úsečky, stoupačky, zařizovací předměty a značky jsou bloky) - přesun, kopírování, rušení apod.
 • snadné dodatečné doplňování potrubí, stoupaček, zař.předmětů a značek nebo jejich oprava či rušení
 • trasy potrubí i stoupačky včetně jejich označení jsou součástí výkresu půdorysu (barva a typ čáry podle potřeb uživatele, trasa může být i na krátké vzdálenosti přerušena)
 • půdorysy jednotlivých podlaží mohou být v hladinách nad sebou i vedle sebe, příp. i v samostatných výkresech (lze i kombinovat)


VÝSTUP - půdorys vnitřního vodovodu (práce počítače)


Půdorys

 • program doplní popis profilů potrubí k trasám i stoupačkám včetně značek změny profilu (nezadané profily potrubí i stoupaček budou automaticky vypočteny dle zadaných zařizovacích předmětů)
 • program doplní popis armatur ke všem zadaným armaturám (včetně jejich profilu)
 • volitelně lze do půdorysu zobrazit i čísla uzlů, která jim program přidělil při výpočtu profilů (podle těchto čísel uzlů se lze orientovat ve výstupních sestavách, kde jsou uvedeny hydraulické údaje sítě - průtoky, tlakové a tepelné ztráty atd.)
 • volitelně lze do půdorysu zobrazit i vybrané hydraulické údaje v úsecích rozvodu
 • volitelně lze pro kontrolu zadání zobrazit i všechny trasy potrubí
 • doplňované údaje jsou uloženy v samostatných hladinách podle jejich typu


VÝSTUP - Izometrie vnitřního vodovodu (práce počítače)


Izometrie

 • automatické vytvoření kosoúhlého izometrického promítání s poměrem 1:1:1 (úhel lze zvolit - obvykle 45°)
 • popis profilů potrubí u horizontálních tras i stoupaček včetně značek změny profilu (nezadané profily potrubí i stoupaček budou automaticky vypočteny dle zadaných zařizovacích předmětů)
 • popis armatur (včetně jejich profilu)
 • označení zařizovacích předmětů
 • popis stoupaček a přechodu mezi jednotlivými podlažími u stoupaček
 • všechny údaje v samostatných hladinách (barvu a typ čáry lze volit podle potřeb uživatele)
 • výpis materiálu potrubí (včetně izolací a navrženého recirkulačního čerpadla u rozvodů teplé vody s cirkulací)
 • výpis zařizovacích předmětů a armatur (druh, počet)


Výpis materiálu potrubí (m)
***********************
Značka    Materiál    Profil   Celkem
ekostabi   ekostabi      16    83.6
                 20    26.8
                 25    29.5
                 32    13.7

Výpis materiálu izolací (m)
***********************
Značka    Materiál    Profil tr. Tloušťka  Celkem
tubex-st   tubex-st      15     6    33.4
                 18     20    50.1
                 22     6    11.5
                 28     6     8.5
                 32     30    36.3
                 35     6    13.7

Výpis zařizovacích předmětů (ks)
***************************
Označení Počet
H       1
NAD      1
Pi      2
S       3
U       9
VYL      1
WC      3
WC1      1

Výpis armatur (ks)
*************
Označení      Počet Poznámka
KU G1/2"        4 kulový kohout
KU G3/4"        2 kulový kohout
PV G1/2"        2 přímý ventil

Rozvod teplé vody a cirkulace (nulový odběr - uzavřený systém): TV
*****************************
Průtočné množství = 0.72 l/s
Minimální recirkulační množství = 0.01 l/s
Recirkulační množství pro DN 25 = 0.08 l/s
Výpočtové recirkulační množství = 0.09 l/s

Tepelné ztráty přív.části sítě =  171 W
Tepelné ztráty rec. části sítě =  164 W

Tlaková ztráta při nul.odběru =  8.3 kPa
Teplota zpátečky ve vstup.uzlu = 51.9 °C
Tlaková rezerva při max.odběru = 140.2 kPa ... S (2.p.[-15228,50156])

Čerpadlo Z15 (Mokroběžná cirkulační čerpadla WILO - typová řada Z):
     měrná energie = 8.6 J/kg (0.88 m), průtok = 0.09 l/s (0.31 m3/hod)

Rozvod SV: SV
*********
Průtočné množství  =  0.82 l/s
Min.tlaková rezerva = 164.12 kPa ... S (2.p.[-15378,50154])

Rozvod PV: PV
*********
Průtočné množství  =  1.10 l/s
Min.tlaková rezerva = 183.16 kPa ... H (2.p.[-5824,48897])Předváděčka programu


Soubory ke stažení:

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu