V722 - Kreslení vnitřního vodovodu

Náčrt, půdorys, izometrie
Z uživatelem vytvořeného návrhu, který obsahuje: zadané ve všech podlažích dané úlohy, program provede hydraulický výpočet všech zadaných rozvodů a následně vygeneruje:
Program je vytvořen pro následující grafická prostředí:
Program obsahuje následující databáze materiálů: Další druhy materiálů lze snadno podle potřeby doplňovat.


Kontakt (autor):
Kontakt (konzultant):
Na dalších stránkách je ukázán postup při tvorbě návrhu tras vodovodního potrubí a při získání izometrie vnitřního vodovodu.