S721 - Schémata vnitřní kanalizace

Určeno pro grafická prostředí:
AutoCAD® Release 2000 až 2022(S721 Standard)
AutoCAD LT® 2000 až LT 2022(S721 Standard)
Bricscad® Verze 7 až 18(S721 Standard)
ZWCAD® Verze 2008 až 2023(S721 Standard)
4M CAD® v.11 až v.21(S721 Standard)
progeCAD® 2009 až 2019(S721 Standard)
DraftSight® 2013 až 2018(S721 Standard)

Obsahuje následující databáze materiálů:
Litina, kamenina
Geberit
Pipelife/Osma PVC/PP (HT)
Poloplast
SML litina (bezhrdlová)
nerez (EuroPipe, ACO Pipe)
Wavin PE, PE100 RC, KG 2000 PP, SiTech
Pipelife Master-3, PVC-Quantum, PP Master
Rehau Raupiano
Osma Skolan dB, KG 2000 PP
ocel (loro-C)
Friatel (PE 100)
V jedné úloze lze kombinovat tvarovky z různých materiálů.

Databázi lze doplňovat o jiné profily i materiály dle požadavků uživatele.


VSTUP - Návrh tras odpadního a připojovacího potrubí (práce uživatele)

Náčrt

 • jednoduché vkládání stoupaček a zařizovacích předmětů
 • rychlý návrh tras (není nutné zadávat profily - program si je vypočítá dle zadaných zař. předmětů)
 • lze použít běžné editační příkazy (potrubí představují úsečky, stoupačky a zař. předměty jsou bloky)
 • snadné dodatečné doplňování potrubí, stoupaček, zař. předmětů nebo jejich oprava či rušení
 • trasy potrubí a stoupačky mohou být součástí výkresu půdorysu (barva dle potřeb uživatele), program doplní do půdorysu popis profilů potrubí k trasám i stoupačkám, příp. do vygenerované trasy doplní i tvarovky
 • půdorysy jednotlivých podlaží mohou být v hladinách nad sebou i vedle sebe, příp. i v jiných výkresech


VÝSTUP - Schémata vnitřní kanalizace (práce počítače)

Schémata

 • všechny tvarovky umísťovány automaticky na navržené stoupačky a trasu potrubí
 • tvarovky osazovány ve skutečných rozměrech
 • nezadané profily potrubí i stoupaček automaticky vypočteny dle zadaných zařizovacích předmětů
 • typy tvarovek určeny automaticky z náčrtu tras potrubí (dle materiálu, profilu a umístění)
 • odbočky u kolmého napojení zavěšeného odpadního potrubí automaticky posunuty a doplněny obloukem
 • odbočky na stoupačkách umisťovány na minimálně nutnou vzdálenost dle vzdálenosti a výšky zař.předmětů


VÝSTUP - 3D zobrazení vnitřní kanalizace (práce počítače)

3D

 • automatické vytvoření 3D zobrazení rozvodu
 • zobrazeny všechny zadané i dopočtené objekty (potrubí, zařizovací předměty atd.)
 • informace o materiálových a hydraulických vlastnostech jednotlivých částí rozvodu (vlastnosti zobrazených objektů)
 • všechny údaje v samostatných hladinách (barvu lze volit podle potřeb uživatele)


VÝSTUP - výpis materiálu (práce počítače)

 • výpis materiálu potrubí (včetně izolací)
 • výpis zařizovacích předmětů a vpustí
 • výpis střešních vtoků, ventilačních hlavic, přivzdušňovacích ventilů, kondenzačních sifonů, kanalizačních dvířek a dalších zadaných předmětů
 • výpis tvarovek

Výpis materiálu potrubí (m)
***********************
Značka    Materiál   Profil Připojovací Odpadní Dešťové  Celkem

PP-HT    pipelife-ht   40    5.1    0.0   0.0    5.1
               50    3.7    0.0   0.0    3.7
               70    0.6    0.0   0.0    0.6
               100    1.9   18.5   0.0   20.4
litina    litina     100    0.0    0.0   12.0   12.0
PVC     pipelife-pvc  100    0.0    0.0   7.1    7.1

Výpis zařizovacích předmětů (ks)
***************************
Označení Počet
D       1
M       1
Pr      1
S       1
U       5
VYL      1
WC      2

Výpis vpustí (ks)
************
Označení     Počet
VP70         1

Ventilační hlavice ...... 2 (HL810)
Přivzdušňovací ventil ... 1 (HL900)
Střešní vtok ............ 3 (HL92)

Výpis tvarovek
**************
Označení    Popis                    Množství  Kat.číslo
                               [ks]
HTEA100/40-87  ODBOČKA PP 100/40-87.5              5
HTEA100/50-87  ODBOČKA PP 100/50-87.5              4
HTEA100/70-87  ODBOČKA PP 100/70-87.5              1
HTEA100/100-87 ODBOČKA PP 100/100-87.5             3
HTB100-45    OBLOUK PP 100-45                 4
HTB40-87    OBLOUK PP 40-87.5                10
HTB50-87    OBLOUK PP 50-87.5                8
HTB100-87    OBLOUK PP 100-87.5                2
HTRE100     ČISTÍCÍ KUS PP SE ŠROUB.UZ.100          3
HT40-1000    PŘÍMÁ TROUBA PP 40 dl.1000 mm          3.8 m
HT50-1000    PŘÍMÁ TROUBA PP 50 dl.1000 mm          2.6 m
HT70-1000    PŘÍMÁ TROUBA PP 70 dl.1000 mm          0.5 m
HT100-1000   PŘÍMÁ TROUBA PP 100 dl.1000 mm         16.9 m

oTC100     LITINOVÝ ČISTÍCÍ KUS 100             2
oT100-1000   LITINOVÁ PŘÍMÁ TROUBA 100 dl.1000 mm      11.3 m

KGB100-45    OBLOUK PVC 100-45                4
KGRE100     ČISTÍCÍ KUS PVC 100               1
KG100-1000   PŘÍMÁ TROUBA PVC 100 dl.1000 mm         6.3 mPředváděčka programu


Soubory ke stažení:

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu