S721 - Schémata vnitřní kanalizace

Určeno pro grafická prostředí:

AutoCAD Release 2000 až 2019(S721 Standard)
AutoCAD LT 2000 až LT 2019(S721 Standard)
Bricscad Verze 7 až 18(S721 Standard)
ZWCAD Verze 2008 až 2019(S721 Standard)
4M CAD v.11(S721 Standard)
progeCAD 2009 až 2019(S721 Standard)
DraftSight 2013 až 2018(S721 Standard)VSTUP - Návrh tras odpadního a připojovacího potrubí (práce uživatele)


1.NP 2.NP

 • jednoduché vkládání stoupaček a zařizovacích předmětů
 • rychlý návrh tras (není nutné zadávat profily -- program si je vypočítá dle zadaných zař. předmětů)
 • možno použít běžné editační příkazy (potrubí představují úsečky, stoupačky a zař. předměty jsou bloky)
 • snadné dodatečné doplňování potrubí, stoupaček, zař. předmětů nebo jejich oprava či rušení
 • trasy potrubí a stoupačky jsou součástí výkresu půdorysu (barva dle potřeb uživatele)
 • půdorysy jednotlivých podlaží mohou být v hladinách nad sebou i vedle sebe, příp. i v jiných výkresech


VÝSTUP - Schémata vnitřní kanalizace (práce počítače)


Schémata

 • všechny tvarovky umísťovány automaticky na navržené stoupačky a trasu potrubí
 • tvarovky osazovány ve skutečných rozměrech
 • nezadané profily potrubí i stoupaček automaticky vypočteny dle zadaných zařizovacích předmětů
 • typy tvarovek určeny automaticky z náčrtu tras potrubí (dle materiálu, profilu a umístění)
 • odbočky u kolmého napojení zavěšeného odpadního potrubí automaticky posunuty a doplněny obloukem
 • odbočky na stoupačkách umisťovány na minimálně nutnou vzdálenost dle vzdálenosti a výšky zař.předmětů
 • výpis materiálu potrubí včetně zařizovacích předmětů


Výpis materiálu potrubí (m)
***********************
Materiál  Profil Připojovací Odpadní Dešťové  Celkem

LITINA    100     0.0    0.0   12.0   12.0
PVC     100     0.0    0.3   7.1    7.4
PP-HT     40     5.3    0.0   0.0    5.3
       50     1.4    0.0   0.0    1.4
       70     0.6   11.4   0.0   12.0
       100     1.5    6.4   0.0    7.9

Výpis zařizovacích předmětů (ks)
***************************
Označení Počet
D       1
M       1
Pr      1
S       1
U       5
VYL      1
WC      2

Ventilační hlavice ...... 2
Přivzdušňovací ventil ... 1
Střešní vtok ............ 3
Vpust DN 70 ............ 1
Vpust DN 100 ............ 0Předváděčka programu


Soubory ke stažení:

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu