PR721 - Kreslení vnitřní kanalizace

Určeno pro grafická prostředí:
AutoCAD® Release 2000 až 2021(PR721 Standard)
AutoCAD LT® 2000 až LT 2021(PR721 Standard)
Bricscad® Verze 7 až 18(PR721 Standard)
ZWCAD® Verze 2008 až 2019(PR721 Standard)
4M CAD® v.11 až v.21(PR721 Standard)
progeCAD® 2009 až 2019(PR721 Standard)
DraftSight® 2013 až 2018(PR721 Standard)

Obsahuje následující databáze materiálů:
Litina, kamenina
Geberit
Pipelife/Osma PVC/PP (HT)
Poloplast
SML litina (bezhrdlová)
nerez (EuroPipe, ACO Pipe)
Wavin PE, PE100 RC, KG 2000 PP, SiTech
Pipelife Master-3, PVC-Quantum, PP Master
Rehau Raupiano
Osma Skolan dB, KG 2000 PP
ocel (loro-C)
Friatel (PE 100)
tvárná litina (Duktus)
V jedné úloze lze kombinovat tvarovky z různých materiálů.

Databázi lze doplňovat o jiné profily i materiály dle požadavků uživatele.


VSTUP - Náčrt tras (práce uživatele)

Náčrt
 • rychlý návrh tras (úsečky)
 • jednoduché označování základů a překážek
 • možno použít běžné editační příkazy (úsečky, bloky)
 • automatické číslování svodů
 • snadné dodatečné doplňování svodů nebo jejich rušení (včetně přečíslování svodů)
 • možnost kreslit samostatné soustavy svodů ve vlastní hladině


VÝSTUP - Půdorys základů (práce počítače)

Půdorys
 • výpočet nezadaných profilů na základě údajů u stoupaček (získaných z programu S721 nebo přímo zadaných)
 • všechny tvarovky umísťovány automaticky na navrženou trasu
 • typy tvarovek určeny automaticky z náčrtu tras (dle materiálu, profilu a umístění)
 • zohlednění vazeb mezi svody
 • odbočky u kolmého napojení svodů automaticky posunuty a doplněny obloukem
 • automatické doplnění přechodu na odpadní potrubí


VÝSTUP - Podélné řezy (práce počítače)

Řezy
 • snadné opravování údajů o výškovém vedení nivelety (spády, zlomy, skoky)
 • zachování výškových vazeb napojených svodů při změnách nivelety
 • doplňování dalších tvarovek (výběr z tvarovek vhodných v daném místě trasy)
 • výpis materiálu včetně všech tvarovek
 • sumace tvarovek z více úloh


VÝSTUP - 3D zobrazení rozvodu (práce počítače)

3D
 • automatické vytvoření 3D zobrazení rozvodu
 • zobrazeny všechny zadané i dopočtené objekty (potrubí, šachty, vpusti atd.)
 • informace o materiálových a hydraulických vlastnostech jednotlivých částí rozvodu (vlastnosti zobrazených objektů)
 • všechny údaje v samostatných hladinách (barvu lze volit podle potřeb uživatele)


VÝSTUP - Tabulka tvarovek, materiálů, výkopů a průtoků (práce počítače)

TvarovkyUživatel navrhuje pouze trasy potrubí, dimenzování nezadaných profilů, číslování svodů a kresbu tvarovek v řezu i půdorysu provádí program.Předváděčka programu


Soubory ke stažení:

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu