PR721 - Kreslení vnitřní kanalizace

Určeno pro grafická prostředí:

AutoCAD Release 2000 až 2019(PR721 Standard)
AutoCAD LT 2000 až LT 2019(PR721 Standard)
Bricscad Verze 7 až 18(PR721 Standard)
ZWCAD Verze 2008 až 2019(PR721 Standard)
4M CAD v.11(PR721 Standard)
progeCAD 2009 až 2019(PR721 Standard)
DraftSight 2013 až 2018(PR721 Standard)

Obsahuje následující databáze materiálů:

Litina, kamenina
Geberit
Pipelife PVC/PP (HT)
Osma PVC/PP (HT)
Plastika Nitra
Poloplast
SML-litina
nerez (EuroPipe, ACO Pipe)
V jedné úloze lze kombinovat tvarovky z litiny a kameniny spolu s tvarovkami zn. Geberit, zn. Pipelife, zn. Osma, zn. Plastika Nitra nebo zn. Poloplast, příp. také s tvarovkami jiné značky zadanými uživatelem.

Databázi lze doplňovat o jiné profily i materiály dle požadavků uživatele.VSTUP - Náčrt tras (práce uživatele)


Náčrt
 • rychlý návrh tras
 • jednoduché změny profilu a materiálu
 • každá úsečka nese údaje o profilu a materiálu
 • možno použít běžné editační příkazy, údaje o materiálu a profilu potrubí zůstanou zachovány
 • jednoduché označování základů a překážek
 • automatické číslování svodů
 • snadné dodatečné doplňování svodů nebo jejich rušení (včetně přečíslování svodů)
 • možnost kreslit samostatné soustavy svodů ve vlastní hladině


VÝSTUP - Půdorys základů (práce počítače)


Půdorys
 • všechny tvarovky umísťovány automaticky na navrženou trasu
 • typy tvarovek určeny automaticky z náčrtu tras (dle materiálu, profilu a umístění)
 • zohlednění vazeb mezi svody
 • odbočky u kolmého napojení svodů automaticky posunuty a doplněny obloukem
 • automatické doplnění přechodu na odpadní potrubí


VÝSTUP - Podélné řezy (práce počítače)


Řezy
 • snadné opravování údajů o výškovém vedení nivelety (spády, zlomy, skoky)
 • zachování výškových vazeb napojených svodů při změnách nivelety
 • doplňování dalších tvarovek (výběr z tvarovek vhodných v daném místě trasy)
 • výpis materiálu včetně všech tvarovek
 • sumace tvarovek z více úloh


VÝSTUP - Tabulka tvarovek (práce počítače)


TvarovkyUživatel navrhuje pouze trasy potrubí, číslování svodů a kresbu tvarovek v řezu i půdorysu provádí program.Předváděčka programu


Soubory ke stažení:

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu