P723 verze 2.12 - Kreslení vnitřního plynovodu
----------------------------------------------

rev.211031

 - instalace PROZET doplněna o verzi pro 4MCAD v.21
 - opravy drobných chyb (izometrie, 3D)

rev.200730

 - doplněna úprava instalace i pro výstup 3D zobrazení rozvodů
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.200428

 - zpřesnění kontextové nápovědy

rev.200406

 - nový systém kontextové nápovědy (HTML)

rev.191209

 - oprava zobrazení os ve 3D při nastaveném UCS

rev.191010

 - výstup 3D zobrazení rozvodů doplněn o osy potrubí
 - do standardních armatur přidána protipožární armatura (plyn)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.190611

 - výstup 3D zobrazení rozvodů doplněn o další údaje a objekty

rev.190502

 - program upraven i pro progeCAD 2019

rev.190308

 - ve výkresech lze mimo globálního (GCS) používat i uživatelský
  souřadný systém (UCS)

rev.181212

 - doplněn výstup 3D zobrazení rozvodů
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.170809

 - přidána možnost úpravy menu CAD programu při nefunkčním
  importu výsledků výpočtu (půdorys, izometrie) do CAD programu
 - zvětšeno označení zař.předmětů (175 mm), zmenšena zpětná klapka
 - program upraven i pro progeCAD 2017

rev.170606

 - opravena chyba automatického číslování u stoupaček ležících
  v různých patrech na stejném místě (různé stoupačky půdorysně
  nad sebou)

rev.170526

 - opravena chyba výpočtu vztlaku u plynů těžších než vzduch

rev.161213

 - lze jednoduše zadat materiál potrubí pro všechna připoj.potrubí
 - chráničku lze zadat i při průchodu vodorovnou konstrukcí uvnitř
  podlaží (mimo strop podlaží)
 - do výpisu materiálů přidány zadané flexibilní hadice
 - přidána kontrola překročení max. průtoku plynoměrem

rev.160405

 - lze měnit výtokové parametry standardních odběrů (1 až 17)

rev.151001

 - možnost zadat implicitní hodnotu výšky pro odbočující potrubí
  z rozvodného (horizontálního) v podlaze (výška < 0,0 m)
  ... standardně nastavena na 0,0 m
  dosud byla tato hodnota společná pro všechny výšky vedení trasy
  (0,15 m)
 - implicitní hodnotu výšky pro odbočující potrubí z rozvodného
  (horizontálního) lze zadat i nulovou (0,0 m)
 - změna výšky se zadanou značkou v půdorysu (kružnice) se vykreslí
  i u přechodu trasy "pod sebou" do vedení "vedle sebe"

rev.150522

 - přidána značka změny úrovně podlahy (v rámci jednoho podlaží)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
  ... pouze v nové verzi programu (PROZET)

rev.150423

 - značku umístění popisu výšky lze použít i pro půdorys
 - přidána značka pro dvířka (do výpisu materiálu i do izometrie)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
  ... pouze v nové verzi programu (PROZET)

rev.150325

 - zrychlení výpočtu (zkrácení doby výpočtu o 25 %)
 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.140305

 - program upraven i pro ZWCAD 2014

rev.140219

 - instalace PROZET doplněna o samostatnou verzi pro DraftSight 2013

rev.131213

 - přidán výpočet odporu armatury z tlakové ztráty a průtoku
 - u armatury lze zadat profil (různý od potrubí)
 - zadání údajů potrubí doplněno o převody jednotek

rev.131021

 - přidána značka "předmět do výpisu" (součet stejně označených
  do výpisu materiálů, příp. popis do izometrie)
  ... pouze v nové verzi programu (PROZET)
 - přidáno měděné potrubí pro rozvody plynu (_med-plyn)
 - instalace PROZET doplněna o verzi pro progeCAD 2013

rev.131004

 - značka umístění popisu výšky v izometrii doplněna o možnost
  zadání popisu výšky terénu nebo konstrukce
  ... vše pouze v nové verzi programu (PROZET)

rev.130729

 - zadané značky armatur se vkládají i do výkresů půdorysu
 - do výkresů půdorysu se generují trasy rozvodů do samostatných hladin
 - lze zadávat i výšku se značkou v půdorysu (kružnice)
  ... vše pouze v nové verzi programu (PROZET)
 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro AutoCAD LT 2014

rev.130517

 - v přehledu materiálu se armatury se stejným popisem ve výkresu
  (armatury bez přidaného profilu) rozlišují podle své značky
 - přidán nástrojový panel pro volbu podlaží (jen PROZET)

rev.130426

 - přidána značka umístění popisu výšky v izometrii
 - možnost zadání chráničky (izometrie, půdorys, výpis materiálu)
  ... obě značky pouze v nové verzi programu (PROZET)

rev.130319

 - opravena chyba při kreslení izometrie dalších samostatných rozvodů
  (někdy musely mít bezdůvodně zadaný počátek kresby izometrie)
 - přidána kontrola zadání více počátků na jednom rozvodu
 - téměř dvojnásobné zrychlení výpočtu
 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.120919

 - kontrola použitého potrubí podle druhu rozvodu (voda/plyn)
 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro AutoCAD LT 2013

rev.120626

 - armaturu lze zadat i na konci potrubí "z podlahy/podhledu"

rev.120509

 - opravena chyba spouštění u verze pro ZWCAD

rev.120306

 - do výkresu izometrie lze importovat nestandardní armatury
 - instalace PROZET doplněna o verzi pro progeCAD 2009
 - instalace PROZET doplněna o verzi pro 4MCAD v.11

rev.111216

 - instalace PROZET doplněna o verzi pro ZWCAD 2011/2012
 - instalace PROZET doplněna o samostatnou verzi Bricscad V11/V12

rev.111012

 - novou verzi programu (PROZET) lze instalovat pro libovolnou (i budoucí)
  verzi AutoCADu, BricsCADu nebo ZwCADu
 - vytvořena časově omezená verze s možností pravidelného upgradu (1 rok)

rev.110630

 - oprava chyby v případě dvou úseků ve stejné výšce ze stoupačky
  na jejím konci

rev.110427

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2012 a AutoCAD LT 2012
 - oprava chyby při neznámé (nezadané) značce armatury

rev.110223

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2011
 - přidána značka pro napojení spotřebiče z potrubí v podlaze/podhledu
 - do izometrie i půdorysu se generují značky redukce profilů

rev.101209

 - doplněna kontrola maximální rychlosti proudění plynu

rev.101120

 - první zveřejněná verze 2.0Představení produktu

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu