P723 - Kreslení vnitřního plynovodu

Určeno pro grafická prostředí:
AutoCAD® Release 2000 až 2020(P723 Standard)
AutoCAD LT® 2000 až LT 2020(P723 Standard)
Bricscad® Verze 7 až 18(P723 Standard)
ZWCAD® Verze 2008 až 2019(P723 Standard)
4M CAD® v.11(P723 Standard)
progeCAD® 2009 až 2019(P723 Standard)
DraftSight® 2013 až 2018(P723 Standard)

VSTUP - Návrh tras plynovodního potrubí (práce uživatele)

Náčrt

 • jednoduché vkládání stoupaček, plynových spotřebičů a značek (výšky, armatury apod.)
 • rychlý návrh tras, není nutné zadávat profily - program provede hydraulický výpočet všech zadaných rozvodů (nízkotlaký nebo středotlaký rozvod plynu) podle TPG 704 01 (18.12.2008), resp.ČSN 1775:2008 (38 6441) - provede se kontrola u všech spotřebičů na dodržení minimálně požadovaného i maximálně povoleného tlaku
 • lze použít běžné editační příkazy (potrubí představují úsečky, stoupačky, plynové spotřebiče a značky jsou bloky) - přesun, kopírování, rušení apod.
 • snadné dodatečné doplňování potrubí, stoupaček, plyn.spotřebičů a značek nebo jejich oprava či rušení
 • trasy potrubí i stoupačky včetně jejich označení jsou součástí výkresu půdorysu (barva a typ čáry podle potřeb uživatele, trasa může být i na krátké vzdálenosti přerušena)
 • půdorysy jednotlivých podlaží mohou být v hladinách nad sebou i vedle sebe, příp. i v samostatných výkresech (lze i kombinovat)
 • rozvod plynu lze zadávat i ve výkresech spolu s rozvodem vody (lze kreslit i společnou izometrii rozvodu vody a plynu)


VÝSTUP - půdorys vnitřního plynovodu (práce počítače)

Půdorys

 • program doplní popis profilů potrubí k trasám i stoupačkám včetně značek změny profilu (nezadané profily potrubí i stoupaček budou automaticky vypočteny dle zadaných plynových spotřebičů)
 • program doplní popis armatur ke všem zadaným armaturám (včetně jejich profilu)
 • volitelně lze do půdorysu zobrazit i čísla uzlů, která jim program přidělil při výpočtu profilů (podle těchto čísel uzlů se lze orientovat ve výstupních sestavách, kde jsou uvedeny hydraulické údaje sítě - průtoky, tlakové ztráty atd.)
 • volitelně lze do půdorysu zobrazit i vybrané hydraulické údaje v úsecích rozvodu
 • volitelně lze pro kontrolu zadání zobrazit i všechny trasy potrubí
 • doplňované údaje jsou uloženy v samostatných hladinách podle jejich typu


VÝSTUP - Izometrie vnitřního plynovodu (práce počítače)

Izometrie

 • automatické vytvoření kosoúhlého izometrického promítání s poměrem 1:1:1 (úhel lze zvolit - obvykle 45°)
 • popis profilů potrubí u horizontálních tras i stoupaček včetně značek změny profilu (nezadané profily potrubí i stoupaček budou automaticky vypočteny dle zadaných plynových spotřebičů)
 • popis armatur (včetně jejich profilu)
 • označení plynových spotřebičů
 • popis stoupaček a přechodu mezi jednotlivými podlažími u stoupaček
 • všechny údaje v samostatných hladinách (barvu a typ čáry lze volit podle potřeb uživatele)


VÝSTUP - 3D zobrazení vnitřního plynovodu (práce počítače)

3D

 • automatické vytvoření 3D zobrazení rozvodu
 • zobrazeny všechny zadané i dopočtené objekty (potrubí, armatury, plyn. spotřebiče atd.)
 • informace o materiálových a hydraulických vlastnostech jednotlivých částí rozvodu (vlastnosti zobrazených objektů)
 • všechny údaje v samostatných hladinách (barvu lze volit podle potřeb uživatele)


VÝSTUP - výpis materiálu (práce počítače)

 • výpis materiálu potrubí (včetně izolací)
 • výpis plynových spotřebičů a armatur (druh, počet)

Výpis materiálu potrubí (m)
***********************
Značka    Materiál    Profil   Celkem
_ocel    _ocel        15    22.9
                 20    50.1
                 25    17.5
                 32    9.2

Výpis materiálu izolací (m)
***********************
Značka    Materiál    Profil tr. Tloušťka  Celkem
nater    nater_ocel     22     0    22.9
                 28     0    50.1
                 32     0    17.5
                 38     0     9.2

Výpis spotřebičů (ks)
****************
Označení Počet
K10      2
K8      2
odfuk     1
SP      4

Výpis armatur (ks)
*************
Označení      Počet Poznámka
KK 15         6 kulový kohout
KK 20         7 kulový kohout
KK 25         1 kulový kohout
PLM          4 plynoměr Gallus G 2,5

Rozvod PL: NTL plynovod
*********
Průtočné množství  =  6.23 m3/h
Min.tlaková rezerva =  0.04 kPa ... K8 (2.p.[20919,5061])Předváděčka programu


Soubory ke stažení:

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu